Liên hệ

Liên hệ qua Facebook hoặc gọi số Hotline: 0921 166 566.


Liên hệ qua Email

https://www.facebook.com/GreenfieldFarmstay


Hotline

096150 64 64


Địa chỉ

Đường 22, QL56, Hoà Long, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu