Danh sách phòng

PHÒNG TREE HOUSE

2 GIƯỜNG
4 NGƯỜI
FARM VIEW
01 PHÒNG NGỦ
Giá từ1.700.000,00vnd / Ngày
Xem chi tiết
nhà trên cây

PHÒNG CHILL HOUSE

Nguyên căn
2 Người lớn - 2 Trẻ em
2 Phòng ngủ
2 Giường
Giá từ1.500.000,00vnd / Ngày
Xem chi tiết

PHÒNG BEE

Nguyên căn
2 Người lớn - 2 Trẻ em
1 Phòng ngủ
1 Giường
Giá từ800.000,00vnd / Ngày
Xem chi tiết

PHÒNG BEE HIVE

Nguyên căn
6 Người lớn - 6 Trẻ em
1 Phòng ngủ
3 Giường
Giá từ3.000.000,00vnd / Ngày
Xem chi tiết

PHÒNG WOODLEY

Nguyên căn
2 Người lớn - 2 Trẻ em
2 Phòng ngủ
2 Giường
Giá từ1.800.000,00vnd / Ngày
Xem chi tiết

PHÒNG CUCKOO’S NEST 2

Nguyên căn
2 Người lớn - 2 Trẻ em
1 Phòng ngủ
1 Giường
Giá từ1.200.000,00vnd / Ngày
Xem chi tiết

PHÒNG CUCKOO’S NEST 1

Nguyên căn
2 Người lớn - 2 Trẻ em
2 Phòng ngủ
2 Giường
Giá từ1.000.000,00vnd / Ngày
Xem chi tiết

PHÒNG PONY

Phòng riêng
2 Người lớn - 2 Trẻ em
1 Phòng ngủ
1 Giường
Giá từ800.000,00vnd / Ngày
Xem chi tiết